7, జూన్ 2019, శుక్రవారం

ఏటైపోనాదేటో...!!

ఏనాడు కనబడని మెుకాలన్నీ ఓ చిన్న పోస్టో, లేదా నాకు నచ్చిందో, లేదా నిజమేంటో నలుగురు తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశ్యంతో పోస్ట్ ఎట్టగానే పతొక్కరూ పరిగెట్టుకు వచ్చేత్తున్నారెందుకో. మరి అన్ని పోస్ట్లకు ఈ అత్యుత్సాహమేటైపోనాదో. మీరు నమ్మింది, మీకు నచ్చింది మీ గోడ మీద మీరు ఎట్టుకున్నప్పుడు నాకు నచ్చినవి నేనెట్టుకుంటే తప్పేంటి అద్దెచ్చా..మీరెప్పుడు మీకు నచ్చిన రాజకీయాల గురించి, నాయకులు గురించి, సినిమా గురించి, సినిమా వాళ్ళ గురించి పోస్ట్ లు ఎట్టనేదా. మీ అభిప్రాయాలు, అవాకులు, చెవాకులు మీ గోడల మీదెట్టుకుని ఊరేగండి. తెలంగాణా సోదరులు మా మీద చూపిస్తున్న  దృతరాష్టృ ప్రేమ మా కెరికే. అంత ప్రేమ మేము తట్టుకోలేం గాని మీ రాష్ట్రం బాగోగులు చూసుకోండి ఇదే ఉత్సాహంతో. మరోసారి నా గోడ మీద మీ ప్రేమను అత్యంత ఉత్సాహంతో చిలకరించ వద్దని నా మనవి... మెామాటం లేకుండా బ్లాక్ చేయబడతారు... పనికిమాలిన కామెంట్లు, బొమ్మలు ఎడితే. జర సోచాయించుండ్రి బిడ్డా..

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తెలుగులో రాయడానికి www.lekhini.org కి వెళ్ళండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner