2, జులై 2021, శుక్రవారం

ఏక్ తారలు..!!

1.  తెర తీయడంలో నేర్పు చూపించాలి_మౌనం మనం వహించినా..!!
2.  మనసు నుండి తప్పించలేనివి కొన్ని_కాలంతో పని లేకుండా మన వెంట పడుతూ..!!
3.  కోయడమే తెలుసు కొందరికి_పూయించడం చేతకాక...!!
4.   మనసు అక్షరంతో సహవాసం చేస్తోందిప్పుడు_అలుపును భావాలకు పంచేస్తూ...!!
5.   కొందరంతే సంబర పడుతుంటారు_ముక్కలుగా విరిచేసి ఘనకార్యమనుకుంటూ..!!
6.  చివరికి మిగిలేది ఆత్మ ప్రయాణమే_అది తెలియకే ఈ వెంపర్లాటలు...!!
7.  తప్పును ఒప్పుకోలేని వారికి ఏం చెప్పగలం_వివరణైనా విశ్లేషణైనా..!!
8.   తడబాటు తప్పిదం కానే కాదు_గ్రహపాటుగా మారితేనే సమస్యంతానూ...!!
9.   మనసెప్పుడూ సున్నితమే_రాతి మనిషి రానంత వరకు..!!
10.   మ(న)దిలో స్థిరపడిపోదామనేమెా_జ్ఞాపకాల గాలివాటునిలా అ(క)లలుగా ఆస్వాదిస్తూ...!!
11.   మౌనంతో మాటాడిద్దామనే కదా_అక్షరాల ఈ ప్రయత్నమంతా..!!
12.   ఒంటరి రాగమే ఎప్పటికి_జంటతనంలోని మాధుర్యమెరుగని ప్రాణులకు...!! 
13.   కొందరి నైజమది_అమ్మ పాలలో కూడా కల్తీని చూపిద్దామనుకుంటూ..!!
14.  నిశ్శబ్ద నిధి అవసరమే అప్పుడప్పుడూ_ఏ దారుల్లో మన పయనమున్నా..!!
15.  సహవాసానికి అమెాదమే_సవాళ్ళకు సమాధానమివ్వడానికి..!!
16.   ఎన్ని ఓటములు ఎదురుచూస్తున్నాయెా_ఓ గెలుపుతో సమాధానం చెప్పాలని..!!
17.   కుదింపుల కాలాన్ని ఊరడించడం తెలుసు_కదిలించడం తెలిసిన అక్షరానికి...!!
18.  అసత్యమే సత్యమిప్పుడు_మనమని మురిసిపోతూ అనుకున్నంతగా..!!
19.   ఊసులాడుతానంటోంది ఓ మౌనం_ఏ జన్మ బంధాన్నో గుర్తు చేస్తూ..!!
20.   వదిలి పోనంటోందో గతం_కాలం లక్షణం తనది కాదంటూ...!!
21.  చీకటెప్పుడూ చుట్టమే నాకు_వెలుతురు వివరించిన పాఠాలను ఒప్పజెప్తూ..!!
22.   అక్షరమే ఆయువుపట్టు_ఏ భావానికయినా...!!
23.   భారమంతా రెప్పలదే_కలల వరాలు మాత్రం కన్నులదేనంటూ...!!
24.  మౌనంలో శబ్దమది_మనసులో తిష్ట వేస్తూ...!!
25.  అల్లిక అక్షరాలదే_మనసు కదలికలను క్రమబద్ధం చేస్తూ..!!
26.   పరిచయం పాతదే_ఆ అనుబంధాన్ని అక్షరాలిలా గుర్తు చేస్తున్నాయంతే..!!
27.   ఏ ఆనందమైనా అక్షరాలతోనే_వేదనలతో వాదం పెంచుకున్నా..!!
30.   అక్షరాల అనుబంధమిది_రాహిత్యాన్ని దూరం చేసే సాహిత్య చెలిమిగా... !!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner