14, జులై 2015, మంగళవారం

త్రిపదం....!!

1. మనసు మౌనమై 
మోము అరుణమయ్యింది
నీ జ్ఞాపకాలు తడిమి

2. వేకువ పొద్దులో
నీ జ్ఞాపకాల సవ్వడికి
తూరుపు అరుణిమ దాల్చుతోంది

3. సందె ఎరుపు ఎందుకో
సిగ్గుపడుతూ కెంపుల వర్ణాలతో
నీ బుగ్గల్లో సింధూరమయ్యింది2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

బుచికి కవితలు చదివి అండ పిండం బ్రహ్మాండమయ్యింది.

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

thanks

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner