30, జులై 2015, గురువారం

త్రిపదాలు...!!

1. నింగి కెగసిన రుధిరంలో 
    శ్వేత వర్ణాన్ని దాయలేక
   నేల రాలుతోంది శాంతి కపోతం
2. కలలకెంత కలవరమో
   రెప్ప తెరిస్తే
   రెప్పపాటున కనుమరుగౌతావని
3. గుండె గొంతులో మౌనాలు
   మది కన్నీటి జలపాతాన్ని
   కనుకొలుకుల్లో దాచేస్తు
4. కన్నీటి జలపాతాలు
అంతరంగ కల్లోలానికి
సాక్ష్యాలుగా మారిన క్షణాలు


    

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner