12, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

కడవరకు ఇలానే ఉండిపోతే....!!

మనసుతో శిలను మలచిన శిల్పి చేతన
జీవాన్ని సంతరించుకున్న ఆ చైతన్యం
చూసే మది పొందే సంతోషం తెలిపే
భావనల తాకిడి వెల్లువలా తడుముతుంటే
ఆ హర్షాతి వర్షాలలో తడిచిన హృదయం
విషాదాన్ని మరపించే స్వాంతనలో పొందిన
సంతసాల సంబరాన్ని పంచుకోవాలన్న ఆత్రం
ఆగనివ్వని ఆరాటం అలల కలల అక్షరాల్లో
నన్ను నేను చూసుకుంటుంటే ఎందుకో.....
నాకు నేనే కొత్తగా అనిపించిన ఈ క్షణాలు
నాకు తెలియని నన్ను నాకు పరిచయమే చేసాయో
నాతో స్నేహాన్ని పంచుకుంటూ ఆ ఆస్వాదనను
అందిస్తూ కడవరకు ఇలానే ఉండిపోతే....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner