30, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

చెప్పడానికి మాటలు దొరకవేమో....!!

నాకు అత్యంత ఇష్టమైన ఒక వ్యక్తీ గురించి చెప్పాలని ఉంది....మనసు విప్పాలని ఉంది...-:) .... నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్న ఆ అక్కని ఎప్పుడు కాదు కాదు ఎప్పటికి మర్చిపోను. నేను ఏంటో తెలియనప్పుడే నా కోసం తను చేసిన వాదనలు...నేను తనని వదలి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నాతోపాటు తను ఎంత బాధ పడిందో చెప్పుకోలేక పోయినా మా ఇద్దరికీ తెలుసు.  తన కూతురు తిన్నదో లేదో పట్టించుకోక పోయినా నా కోసం తను చేసిన ప్రతి పని నాకు ఎప్పటికి గుర్తులుగానే మిగిలి పోయాయి... ఈ రోజుకి తనని తలచుకుంటునే ఉంటాను....నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని వదలి వెళ్ళాక ఏదో పని ఉండి అక్క వాళ్ళ ఆయన నా పేరు మీద తీసుకున్న దానికి ఏదో ఇబ్బంది నాకు వస్తే వాళ్లకు తెలిసిన ఒకాయనకు చెప్పాను ... అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి బాలేదని తెలిసినప్పుడు ఎంత బాధ పడ్డానో....వెంటనే నా దగ్గరికి రమ్మని పిలవాలి అనిపించింది... ఫోన్ నెంబరు ఇస్తాను మాట్లాడు అని ఒక పెద్దాయన చెప్పినా మాట్లాడటానికి ఆయనతో మాట్లాడనప్పుడు అక్కతో మాట్లాడలేను అని చెప్పాను ... కాకపొతే కనీసం అక్కతో మాట్లాడటానికి కూడా వాళ్ళ ఆయనతో మాట్లాడనప్పుడు అక్కతో మాట్లాడకూడదని మాట్లాడకుండా ఉండి పోయాను...ఆయన చేసిన మోసం మూలంగానే అక్కని వదలి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది...అంతకుముందు కూడా అక్కని ఏదో అన్నారని ఆయనతో మాట్లాడటం మానేసాను... అది అక్కకి ఎప్పటికి చెప్పలేను... అక్క ఇండియా వచ్చిందని తెలిసినా ... అక్కకి బాలేదని తెలిసినా మనసు బాధ పడుతున్నా నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు అక్క మీద ఇష్టం ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది... అది అక్కకి తెలియదు మర్చిపోయిన మనుష్యుల ఖాతాలో నా పేరు కూడా జమ చేసుకుని ఉంటుంది....!! ఎందుకో ఈ రోజు బాగా గుర్తుకు వచ్చి ఆ మధ్య నా దగ్గరరికి వచ్చినట్లు కల కూడా వచ్చింది ... కాని కలలు నిజాలు కావు... అయినా కొన్ని కలలు నిజాలుగా మన ముందు నిలిస్తే ఆ ఆనందం ఎంత బావుంటుందో చెప్పడానికి మాటలు దొరకవేమో.అమ్మ బొజ్జలోని పాపాయిలా...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner