23, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

మనసు శకలం....!!

ఘడియలు కలసిన గంటల కాలాన్ని
దూరం  చేసిన విధిని నిందించాలా...!!
నీతో కలసిన జీవితంలో నే కోల్పోయిన
ఆ క్షణాల అనుభూతిలో నన్ను నేను
మరచిపోయిన అనుభవాన్ని నా... 
తిరిగిరాని ఆ కాలాన్ని దూరం చేసిన
మనసు మమత తెలిసినా తెలియని
అర్ధం కాని నిన్ను నిందించాలా....!!
మరో లోకం చూసిన ఆ ఆనందాన్ని
శాశ్వతంగా అలా ఉండనివ్వని
నా తలరాతను తలచుకుని
ఇంకా మిగిలిన ఈ ఏది తెలియని
మదిని ఎలా సమాధాన పరచాలో
తెలిసినా తెలియని నన్ను నేను
అయోమయంలో నిందించుకోవాలో...
ఎటు తేల్చుకోలేని జాగ్రదావస్థలో
ఉండి పోయిన మనసు శకలం
స్వప్నంలోలా ఇలా మిగిలింది....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner