18, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

ఏక్ తారలు....!!

1. అలజడికి అందకుండా పోయినందుకేమో_అలుక ఎక్కువైంది
2.  ఎన్ని మాటల ముత్యాలో_నీ చిరునవ్వులో రాలుతూ
3. అక్షర లక్షలెన్ని సమకూర్చాలో_నీ భావాల ఆకృతికి
4. ఒక్క చెలిమి చాలదూ_వేల జన్మల వసంతాల రాకను గుర్తు చేయడానికి
5. ఆరు ఋతువులు అలిగాయి_ ఏడో ఋతువు ఏకాంతం ఐనందుకు
6. నిర్భయ చట్టముందిగా_సొతంత్రానికి జెంకెందుకు
7. నిశిలో వచ్చింది కదా_నిదానంగా బయటకొస్తుందేమోనని వేచి చూస్తున్నా
8. అవును మరి_అ'హింస'లో హింస ఉంది కదా
9. అర్ధ రాత్రొచ్చింది కదా_పగలు తిరగనివ్వరని భయం కాబోలు
10. మూగబోయింది మువ్వన్నెల ఝండా_స్వేచ్చను బానిసగా చేస్తున్నందుకు
11. మనం పీల్చుతున్న ప్రాణ వాయువులో_త్యాగ ధనుల జీవాలెన్నో
12. అవినీతిని ఓటుతో కొన్నా_నోటుతో పెంచి పోషిస్తూనే ఉన్నాము
13. కన్నీళ్ళు కావవి_జ్ఞాపకాల చెమరింతలు ఏకాంతానికి

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తెలుగులో రాయడానికి www.lekhini.org కి వెళ్ళండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner