11, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

నీ చిత్తరువులకన్నా....!!

మురిసిన మువ్వల సవ్వడి
మదిలో రేపిన రవ్వల రవళి
మురళికి అందిన మోహన రాగం
మనసుకు తెలిసిన మౌన సరాగం
పలికిన తరగల నురగల తాకిడి
వెదికిన దొరికిన మధురపు పెన్నిధి
అందిన అందపు అభినయ వెలుగులు
జారిన పరదాల చాటున చేరిన మంజీరం
అందుకున్న జతను వదలలేని తరుణం
కోరిన కలల కౌముది కాంచిన కావ్యాల
దాగిన కళల చాతుర్యాన్ని అందుకున్న
అక్షర కన్నెల వన్నెల చిన్నెలు వలచి
వగచిన నా ఆంతర్యాన్ని అభిమానించి
అందించిన నీరాజనాల నీలపు సౌందర్యం
నిలచిపోయే నీ చిత్తరువులకన్నా మేటిగా....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner