1, మే 2014, గురువారం

అందించే అద్భుతాలు....!!పెదవుల పదాలు పదిలంగా దాచితే
మనసు మౌనాన్ని మాటాడిస్తే తెలిసే
ఆ భాషలో ఎన్నెన్ని భావాల సిరుల
ఝరుల రాగాల మాలికల తల్పాలు
పిలుపుల కమ్మదనాల చక్కదనాలు
వరుసల వలపుల విరుపుల అందాలు
మమకారపు నుడికారాల మాణిక్యాలు
బంధాల అనుబంధాల ఆటల అల్లికలు
ఈ పెదవుల పదవుల పువ్వుల నవ్వుల
సరిగమల సరాగాలు అందించే అద్భుతాలు....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner