18, మే 2014, ఆదివారం

గతజన్మ అనుబంధమేమో....!!

వ్యధలోని కలలా కనిపించే కల్పనో
నిజమనిపించే నిప్పు కణికలా కాల్చే
నిప్పుల కుంపటి లాంటి సత్యమో
ఒప్పుకోలేని ఈ చీకటి వెలుగుల
సయ్యాటల నడుమన సాగుతున్న
పోరుబాట గెలుపోటముల మధ్య
దోబూచులాడుతూ దాగుండి పోతూ
వదలలేని వాకిళ్ళను మూసివేయలేక
మదిని మనసులోనే నిదురపుచ్చలేక
ఎటు పడని పాదాల అడుగుల ముద్రలు
పడిన చోట చెరుపలేక తల్లడిల్లే తనువు
తనలోనే ఇముడ్చుకున్న కలల నిజాల
జీవితాన్ని తీపి చేదు కలయికలుగా
స్వీకరించే తేనే మధురాల కమ్మదనం
అదీ ఓ అస్వాదనగా గతజన్మ అనుబంధమేమో....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner