28, మే 2014, బుధవారం

జ్ఞాపకాల పుస్తకంలో.....!!

ఎప్పుడో 30 జూలై 93న నాకు అతి తక్కువ కాలంలో మాకు సీనియర్ ఇంజనీరింగ్ లో మూడు రోజుల పరిచయం లోనే అతి దగ్గరగా వచ్చిన నా ప్రియ నేస్తం నాకోసం ఆంగ్లంలో రాసిన కవితను వాళ్ళ అమ్మగారు తెలుగులో అనువదించి రాసిన ఆణి ముత్యం నాకు ... వారు లేరు కాని అంటి స్వహస్తాలతో రాసిన జ్ఞాపకాల పుస్తకంలో పదిలంగా ఈనాటికి ఉండిపోయింది నామదిలో కూడా.....
మలయ మారుతానికి మరోపేరు
నా ప్రియమైన మంజు,
గాలిలా వచ్చావు గల గలా నవ్వావు
మెరుపులా మెరసి నా నేయ్యాన్ని తాకావు
మేఘమై మారి నా మనస్సంత నిలిచావు
వానలా వచ్చి నా స్నేహమై కురిసావు
జలపాతంలా నాలో ఒక దూకు దూకావు
మరపురాని మనుష్యులలో మొదటిదానివి
నువ్వే... నువ్వే ... నువ్వే
                                 నీ శర్మిల

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తెలుగులో రాయడానికి www.lekhini.org కి వెళ్ళండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner