17, మార్చి 2019, ఆదివారం

ఏ రాగమెా...!!

ఏ రాతిరిదే రాగమెా
ఏ వెన్నెలదే యెాగమెా
ఏ మౌనానిదే మంత్రమెా
తెలియని మనసుకు తపనెందుకో

ఏ జతను చేరుకోలేదో
ఏ మమతను పంచుకోలేదో
ఏ ఆరాధనను అందుకోలేదో
మరుజన్మకు అందుకోవాలన్న ఆరాటమేమెా

ఏ పిలుపులో ఏముందో
ఏ వలపులో ఏ ప్రేముందో
ఏ తలపులో ఏ చెలిముందో
తడిమిన అనుబంధమై చేరువౌనేమెా

ఏది తెలుసుకోలేని అమాయకత్వమై
దేనికి నోచుకోని నిరాశ్రయగా
నిశ్చల నిర్వికారమై మిగలకుండా
నిరాకారమైన విశ్వాత్మలో విలీనమీజన్మ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner