8, మార్చి 2019, శుక్రవారం

మెలకువ కల..!!

మరలిరాని క్షణాలన్ని
కాలం విసిరెళ్ళిన
గుర్తులుగా మిగులుతూ
కదిలిపోతున్న జీవితాలు
మనవైనప్పుడు...

ఏ కాలానికైనా
వెళ్ళగలిగే మనసుతో
చేసే సహవాసమెలా
ఉంటుందోనన్న ఊహ
మెుదలైతే...

ముందుకో వెనుకకో
మరలాలని తహతహలాడుతున్న
మన ప్రయాణ రాదారిని ప్రశ్నిస్తే
దొరికిన సమాధానం
ఇదేననుకుంటా..

చేరలేని దూరాలను
ఘడియల్లో చేర్చగల మది
సమయంతో నిన్ను 
జత కలపనని అడగడంతో
కలకు మెలకువ వచ్చింది...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner