13, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

చివరకు మిగిలేది..!!

మృత కణమంటూ
విదిలించేస్తే
మరణ ఘంటికల నాదాన్ని
మారుమెాగిస్తూ
కరకు గుండెలను సైతం
గడగడలాడిస్తూ
అగ్రరాజ్యాల అహంకారాన్ని
అణగదొక్కుతూ
ఛాందసభావాలని
చులకన చేసిన ఆ నోటితోనే
నమస్కార నడవడి మంచిదంటూ
కాలం చేతిలో కీలుబొమ్మలమని
కాటికి పోయే కాయానికి 
కాపలా కాయలేదు ధనమంటూ
చివరికి మిగేలేదేమిటో తెలియజెప్పెను...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner