3, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

మనమెక్కడో మరి...!!

కొందరంతే
బంధాలను పట్టించుకోక
బాధ్యతలను గాలికొదిలేస్తూ

కొందరంతే
బంధుత్వాలను డబ్బుతో తూకమేస్తూ
బాంధవ్యాలను తెంచుకుంటూ

కొందరంతే 
జ్ఞాపకాల్లేకుండా బతికేస్తూ 
గతానికి సమాధి కట్టేస్తూ

కొందరంతే 
మాటకు మౌనానికి మధ్యన
మనసుని అక్షరాలకప్పజెప్తూ

కొందరంతే 
మనిషిగా మరణించినా
వేల గుండెల్లో జీవించేస్తూ 

కొందరంతే 
కారణమేదైనా
కావాలని యుద్ధం చేస్తూ

కొందరంతే 
తప్పిపోయిన పసితనాన్ని
అమ్మ ఒడిలో వెదుక్కుంటూ 

కొందరంతే 
కారణజన్ములుగా
చరిత్రలో నిలిచిపోతూ

మరికొందరంతే
అకారణజన్ములుగా
చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతూ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner