16, జూన్ 2020, మంగళవారం

మానవ యంత్రం..!! జూన్ 16 అంతర్జాతీయ ఇంటి పనివారల దినోత్సవం సందర్భం గా

నా కవితను ప్రచురించిన ఆంధ్రాప్రవాసి వారికి, రాజశేఖర్ చప్పిడి గారికి మన:పూర్వక ధన్యవాదాలు

మానవ యంత్రం..!!

ఓపిక లేని వేళ
ఇంటి మనిషిగా 
చేయూతనందించే
ఆత్మబంధువని
మనమనుకుంటాం

శుభ్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ
ఇంటిపని, వంటపనిలో
సాయమందిస్తూ 
మనతోపాటుగా మనవారికోసం
శ్రమించే కష్టజీవి

కాయకష్టం చేసుకుంటూ
ఆరోగ్యాన్ని సైతం లెక్కజేయక
శారీరకశ్రమతో తన కుటుంబ 
అవసరాలకు మరో ఇంటికి
మానవ యంత్రంగా మారిన మనీషికి వందనం...!! 
మానవ యంత్రం..!! జూన్ 16 అంతర్జాతీయ ఇంటి పనివారల దినోత్సవం సందర్భం గా

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner