31, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

అష్ట పదులుగా....!!

యదువంశ విభుని చేరిన రాధ మదిలో ప్రేమ జయదేవుని అష్ట పదులుగా మారే....

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner