4, మే 2021, మంగళవారం

ఏక్ తారలు...!!

1.  అనుసరిస్తూనే ఉన్నా_అనుకరణకు అర్థం లేదని తెలిసి..!! 
2.  చేయందిస్తూనే ఉంది మానవత్వం_అరకొరగా అక్కడక్కడా నేనున్నానంటూ...!!
3.  అడపాదడపా పలకరిస్తూనే ఉన్నా_మర్చిపోతావేమెానని..!!
4.   తప్పని బతుకు పోరాటమిది_బాధ్యతలకు బానిసౌతూ...!!
5.  పలకరిస్తూన్నాయి పెదవులపై చిరునవ్వులు_బాధకు ఓదార్పుగా...!!
6.   గమనమెప్పుడూ గమ్యం వైపుకే_కన్నీరు పన్నీరు తప్పనివంటూ..!!
7.  జీవనసంద్రానికి అలవాటే ఆటుపోట్లు_కర్మసాక్షి గమనంలా...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner